Heb je een klacht over de behandeling van Psycholoog Leeuwarden?

Het is mogelijk dat je, ondanks alle zorgvuldigheid, een klacht hebt over de praktijk of over één van de behandelaren. Probeer dit altijd eerst met de therapeut of psycholoog te bespreken. Zij staan open voor jouw ervaring en zullen altijd naar manieren zoeken om er samen met jou alsnog een positieve ervaring van te maken. Wij hebben altijd het belang van de cliënt voor ogen, komen wij er niet uit, meldt je klacht dan bij Psyned (Psychologen Nederland).

Klacht melden bij Psyned

Komen wij er samen niet uit, meldt dan je klacht bij de klachtenfunctionaris van Psychologen Nederland (Psyned). Elke klacht wordt serieus genomen en wordt besproken met cliënt en behandelaar. De klachtenfunctionaris kan zo bemiddelen in ons geschil en zorgen voor een snelle oplossing. Kijk voor de complete klachtenprocedure op de website van Psychologen Nederland.

Klacht melden bij de beroepsvereniging

Het kan zijn dat er ondanks voorgaande stappen een klacht niet naar tevreden is opgelost. Je kan dan ook terecht bij de beroepsvereniging waar de behandelaar bij is aangesloten. De beroepsvereniging heeft een college van toezicht. Lilian is lid van de NVO.

Contact met Psycholoog Leeuwarden

Wil je antwoord op je vragen of een klacht melden? Neem contact op met ons. De praktijk is bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 20.30 en op vrijdagen tot 17.30. Je kan ook een bericht sturen.